100,001+ SQ. FT.
按规模划分的项目:
按行业划分的项目:
美国仓储设施
多个地点

总面积:

  • 密歇根州安娜堡: 148,000 S.F.
  • 密歇根州巴特尔克里克: 131,122 S.F.
  • 密歇根州坎顿: 149,000 S.F.
  • 密歇根州克林顿 Twp.: 92,000 S.F.
  • 密歇根州弗林特: 54,000 S.F.
  • 密歇根州大急流城: 75,600 S.F.
  • 密歇根州格兰维尔: 95,000 S.F.
  • 密歇根州兰辛: 139,000 S.F.
  • 盐水,密歇根州: 141,000 S.F.
  • 密歇根州威克瑟姆: 97,000 S.F.

项目介绍:

美国仓储仓库代表了储存设施的上层。这些多层建筑高达三层,包含用于最终存储环境的空调空间。其中许多设施还包括可以出租和用于小型企业的小型零售空间。